Stupně vzdělávacího cyklu "JINÝ PŘÍSTUP"

Více o Vzdělávacím cyklu "JINÝ PŘÍSTUP".

 

1. STUPEŇ

Jak rozpoznat ty vaše informace v psaném a mluveném slovu

Po celou dobu trvání tohoto stupně se budete různými způsoby cvičit ve vnímání informací v psaném a mluveném slovu, které jsou právě v danou chvíli pro vás.

Začnete vnímat to, co vám kdo říká, co slyšíte od jiných nebo to, co si přečtete z úplně jiné úrovně. Začnete vnímat TO za slovy. Prožijete si, že vlastně umíte a vždy jste uměli „číst“ ty vaše informace z textu a z mluveného slova, jen jste na to kdysi zapomněli, že to umíte.

Tím začnete vnímat, jak sílíte, neboť si uvědomíte, že sami v sobě máte svého velkého rádce, průvodce, se kterým je možné se kdykoliv spojit. Prožijete si, že život se vám jen tak neděje.

Cena: 1500,- Kč, délka trvání 3 hod.

 

2. STUPEŇ

Jak rozpoznat, co je v daném okamžiku rozhodnutí srdce

Postupně jak jdu svým životem a přijímám stále více svých strachů, začala jsem u sebe pozorovat, že nejde vůbec o to, jak se v čemkoliv rozhodnu, ale jak se u toho rozhodnutí a následně po něm cítím. Tím mi začalo docházet, že každé mé rozhodnutí (každá má akce) je následně odměněna reakcí. S následnými různými rozhodnutími jsem si začala uvědomovat, že ty reakce (odměny) na moji akci jsou různé (příjemné i nepříjemné) a že jsem to já, kdo ty rozhodnutí činí a kdo tedy určuje, zda odměna bude příjemná nebo nepříjemná, zda bude povznášející a osvobozující nebo omezující a tíživá. Avšak, přesto všechno jsem poměrně dlouho nevěděla, jak rozeznat, kdy má volba je vedena láskou a kdy strachem. A navíc, po určité době, dlouhé, ale mnohdy i velmi krátké (třeba i jen s odstupem několika hodin) jsem měla chuť udělat rozhodnutí přesně opačné. V hlavě jsem přemýšlela, čeho se chytit, jak poznat, co je tedy pro mě to „správné“ rozhodnutí, když za chvilku bych udělala opak. Jenže, tak jak všechno, nejde to vymyslet hlavou. Hlava totiž vymyslí jen to, s čím se setkala, s čím má zkušenost. Odpověď mi přišla. Nikoliv však z hlavy, ale prostřednictvím vnuknutí, náhlého uvědomění si - z místa mě skutečné, z mého srdce. Já nyní sama pro sebe alespoň pro teď mám jasno, jak rozpoznat, jaká volba na jakoukoliv situaci je srdce a jaká strach. Píšu, že mám jasno alespoň pro teď, jelikož pravda je jedna, avšak má mnoho úrovní, které odpovídají stupni uvědomění každého z nás. Celý tento cyklus se budete trénovat (znovu se otevírat vaší schopnosti) v rozpoznání volby ze srdce a volby ze strachu. Budete se stávat vědomější ve svých rozhodnutích a svém životě.

3. STUPEŇ

Jak si pojmenovat své omezení a osvobodit se z něj

Po celou dobu trvání tohoto stupně budete sami poznávat a pojmenovávat některá svá vlastní omezení (bloky). Následně pomocí různých technik se budete zkoušet podívat se na strach, který uvnitř sebe v důsledku těchto omezení máte, a budete se pomocí různých technik snažit daný strach přijmout a neutíkat před ním, a tak jej vysvobodit a osvobodit sebe.

Na všechny metody, se kterými vás budu seznamovat, jsem si přišla postupně spontánně, jak jsem šla svým životem. Není na nich nic objevného. Jsem si jistá, že sami jste je pod vlivem třeba i hodně těžkých životních zkoušek aplikovali mnohokrát, avšak neuvědomujete si to. Cílem je vám ten postup připomenout, abyste tento svůj mocný nástroj začali používat vědomě ve svém životě a stali se tak vědomějšími tvůrci svého života.

Cena: 1500,- Kč, délka trvání 3 hod.

 

4. STUPEŇ 

Jak si sám vyřešit konflikt s jinou osobou

V průběhu trvání daného stupně se budete různými technikami snažit zmírnit nebo zcela vyřešit konflikt mezi vámi a jinou osobou. Není k tomu potřeba přítomnost druhé osoby, jelikož konflikty nevznikají vně, ale uvnitř každého z nás. Možná uvidíte celou záležitost ve světle (z pohledu srdce) a pocítíte úlevu, osvobození a uvnitř vás se rozprostře velká radost = pochopili jste, co vám ta situace ukazovala a tentokrát jste se rozhodli ze srdce na místo strachu. Pomyslná zkouška je tak úspěšně složena a vám je vzápětí toho dán dar v podobě dalšího poznání (otevření se o další malý kousek své vnitřní moudrosti = otevření se o něco více bezpodmínečné lásce). Ovšem, vidění určitého vašeho reálného konfliktu, který máte s nějakou osobou, v jiném světle není cílem tohoto setkání. V tomto případě daný konflikt slouží pouze jako nástroj, na kterém si vyzkoušíte nový pohled na konflikty (na nepříjemné situace s lidmi), a na kterém si na vlastní kůži prožijete, že konflikt není žádné drama, že nejste oběti ani viníci, že je to jen příležitost si něco uvědomit a posunout se dál.

Cena: 1500,- Kč, délka trvání 3 hod.

Více o Vzdělávacím cyklu "JINÝ PŘÍSTUP".